Decoració
Decoració
Avís legal

Identificació de l'empresa
La informació continguda en aquestes pàgines Web fa referència als serveis que ofereix Busquets i Bellavista, S.L., NIF. B-61150074 (d'ara en endavant J.Busquets), amb domicili social a l'Avinguda Pi I Margall 35, 08140, Caldes de Montbui.

Objectiu del web

Las pàgines del web tenen com a objectiu facilitar el coneixement de J.Busquets al públic en general, i també de les activitats que du a terme i dels serveis que presta. J.Busquets es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions de la informació que apareix en el seu web o en la configuració i la presentació d'aquest web.

Condicions d'accés i disponibilitat
 
L'accés als continguts d'aquest web és de caràcter gratuït per a tots els usuaris i no exigeix subscripció prèvia ni registre. Aquest servei està a disposició les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, llevat les interrupcions necessàries per al manteniment i la millora del sistema o com a conseqüència de les circumstàncies exposades a l'apartat IV, paràgraf 3). Sense perjudici del que acabem d'apuntar, l'operativa relativa a l'apartat d' "Accés Restringit" està sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les condicions generals. Aquestes condicions particulars estan recollides en el contracte d'accés a aquest servei, que es lliura al client abans de l'activació. L'usuari accepta que en clickar en els enllaços (links) que el condueixin a webs de terceres empreses deixa de navegar a J.Busquets, i exonera J.Busquets de tota responsabilitat, dany o perjudici en la contractació amb aquestes terceres empreses. S'entendrà que l'usuari deixa de navegar a J.Busquets quan en el web enllaçat no aparegui la marca J.Busquets i l'adreça o el nom de domini no continguin la denominació Busquets.

Exoneració de responsabilitats

 

  • Per ús indegut:

En accedir a aquest web s'accepta que J.Busquets no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivin d'aquest accés, ni de l'ús de la informació d'aquest web ni de l'accés a altres matèries a Internet a través de les connexions amb aquest web.

  • Per continguts de tercers:

El web pot contenir enllaços d'hipertext cap a d'altres pàgines del World Wide Web que són completament independents d'ell. J.Busquets no respondrà o garantirà de cap manera l'exactitud, la insuficiència o l'autenticitat de la informació subministrada per cap persona o entitat, física o jurídica, amb personalitat jurídica pròpia o sense, a través d'aquests enllaços d'hipertext.

  • Per falles tecnològiques alienes o pròpies:

J.Busquets no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema triat (xarxa telefònica, Internet, etc.), provocades per causes alienes a J.Busquets, ni de retards o bloquejos en l'ús del sistema triat causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o per sobrecàrregues en el centre de processament de dades de l'empresa, en el sistema d'Internet o en d'altres sistemes electrònics, ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones a través d'intromissions il·legítimes en el sistema triat fora del control de J.Busquets. Així mateix s'exonera J.Busquets de responsabilitat enfront de qualsevol dany o perjudici que pogués patir el client com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada per J.Busquets, sempre que aquesta provingui de fonts alienes al nostre web.


Propietat intel·lectual

Els copyrights de tots els materials continguts en aquest web són propietat de J.Busquets, llevat dels que pertanyin a empreses col·laboradores de J.Busquets amb les quals hi hagi el corresponent contracte signat. L'accés gratuït no implica altres drets ni llicència per a la reproducció i/o distribució sense l'autorització expressa de J.Busquets. Les marques, logotips, dissenys, imatges, mapes, baners, continguts, software, amb els seus diversos codis font i objectiu, i altres elements integradors d'aquest web estan protegits per les lleis de la propietat industrial i intel·lectual i per tractats internacionals. La reproducció, distribució, manipulació o descodificació no autoritzada del codi font, dels algorismes incorporats o de les bases de dades, ja sigui total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions, tant civils com penals, i serà objecte de totes les accions judicials que correspongui en dret. En el cas de dissenys o gràfics que apareguin en aquest web que siguin de titularitat d'empreses o entitats col·laboradores de Depsa, seran també aplicables aquestes condicions i la mateixa protecció, llevat del cas que hi hagi consentiment exprés i escrit d'aquestes empreses o entitats

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament

Busquets i Bellavista S.L. NIF B-61150074

Av Pi i Margall 35, 08140 Caldes de Montbui

Finalitats principals del tractament

ü  Gestió de la sol·licitud del contracte d’assegurances i realització del perfil corresponent per la verificació de riscos i prevenció de frau

ü  Enviament de comunicacions comercials, incloent , en el seu cas, la possible confecció de perfils comercials

ü  Elaboració de perfils amb fins estadístic-actuarials i d’anàlisis de mercat així com enquestes de qualitat

Bases legitimadores principals

ü  Execució de sol·licitud de contractes d’assegurances

ü  Consentiment

ü  Interès legítim

ü  Compliment d’obligacions legals

Destinataris principals

ü  Busquets i Bellavista S.L. entitats del grup Arag SE i entitats del grup Axa

ü  Entitats de prevenció del frau

ü  Fitxers emparats en codis tipus dels sector assegurador

ü  Prestadores de serveis

Es preveuen transferències internacionals de dades

Drets

ü  Entre d’altres drets, d’accés, rectificació, supressió, oposició, i portabilitat de dades.

Procedència

ü  Facilitats per el sol·licitant

ü  Obtinguts sobre comportament de navegació

ü  Recollits de fitxers sobre solvència patrimonial i de crèdit

Informació addicional

ü  Més informació addicional i detallada disponible a la política de privacitat de la web https://www.busquets.cat

 Publicitat

Consento que Busquets i Bellavista S.L. m’informi, per correu postal, correu electrònic, telèfon, SMS i altres mitjans electrònics equivalents, sobre el productes i serveis per l’ empresa comercialitzats

 Consentiment de cessió de dades

Consent la cessió de dades, en el meu cas, inclòs, el meu perfil comercial, a les empreses del Grup assegurador ARAG SE, i el grup assegurador d’AXA, Axa Global Direct de seguros y reaseguros S.A.U., Axa Aurora Vida, S.A. de seguros y Reaseguros, Axa Pensions S.A. EGFP, Bidependion EPSV i Winterthur EPSV amb la finalitat de valorar els productes i serveis asseguradors i financers que puguin resultar del meu interès i per a remetre la informació per correu postal, correu electrònic, SMS i altres mitjans electrònics equivalents , sobre el productes i serveis per la nostre empresa comercialitzats, inclòs una vegada finalitzada la relació comercial

 Consentiment per l’elaboració de perfils

Consento que Busquets i Bellavista S.L. realitzi perfils sobre la meva persona basats en els meus comportaments de navegació, factors soci-culturals, i la utilització de tècniques de tractament massiu de dades (big data) amb dades d’anàlisi de mercat i de informar-li sobre productes i serveis asseguradors, inclús una vegada finalitzada la relació contractual .


Productes
Vehícles Li oferim l'assegurança AUTO amb avantatges personalitzats a cada client, amb les millors garanties i serveis, perquè cada assegurat és especial.Particulars La més amplia oferta de serveis i productes asseguradors i financers per ajudar-lo a treure el major profit a la seva vida: Llar, Comunitats de propietaris, Embarcacions, Salut, Accidents, Assistencia en Viatge, Plans de Pensions, Inversions, Estalvi, Rendes, Defensa JurídicaEmpreses, Comerços Li oferim tot el que necessita per impulsar el seu negoci, Assegurances i Serveis a la mesura de la seva Empresa: per Comerços i Oficines, per Petita i Mitjana Empresa, Tot Risc Construcció i Muntatge, Assegurances de Vida per a la protecció dels seus empleats, Assegurança d'accidents col·lectius, Retirada del carnet, Assegurances de Flotes, Vehicles Industrials ...
Busquets i Bellavista S.L. • Av Pi i Maragall 35 • 08140 • Caldes de Montbui • Telèfon 93 865 44 37 • Fax. 93 865 41 53 •  info@busquets.cat  • Nif. B61150074.